Traject Buitenland

Veranderen door werken aan jezelf, activiteiten verrichten en wonen!

In het kort

De jongeren die kiezen voor het buitenland-traject van Traject 58 verblijven op veelal kleinschalige agrarische bedrijven op het Franse of Duitse platteland. De jongere ervaart dat het leven op een boerderij in het buitenland totaal anders is dan hij gewend is. Er is sprake van een andere cultuur en alles draait om het bedrijf. Door de geboden structuur en een andere manier van omgang en interactie zal de jongere ontdekken dat oude patronen niet meer functioneel zijn. Hierdoor ontstaat ruimte voor alternatieven.
Het traject is individueel en op maat gemaakt. Het bepalen van het juiste zorgbedrijf is daarom uiterst belangrijk (niet iedere jongere past vanzelfsprekend bij ieder adres).

Eenvoud en structuur

Eenmaal in Frankrijk of Duitsland gaat het in eerste instantie over ontdekken wat belangrijk is voor de jongere. Structuur is een wezenlijk onderdeel, het is van belang dat de activiteiten worden uitgevoerd. De jongere krijgt zijn rol en verricht hierbinnen zijn activiteiten. Op die manier is hij onderdeel van en mede verantwoordelijk voor het geheel. In de dagelijkse omgang heeft de jongere te maken met de afspraken en opdrachten die hij krijgt van de boer. De communicatie is primair gericht op de activiteiten op het bedrijf en gaat dus over het opvolgen van instructies. Dit is essentieel voor zijn opvoeding, ontwikkeling en zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat de veiligheid rondom de activiteiten goed is georganiseerd en gewaarborgd. De autoriteiten in Nederland en in het buitenland waar de jongere is geplaatst, zien hier ook op toe.
De pure eenvoud van het bestaan in Frankrijk of Duitsland biedt overzicht, duidelijkheid en structuur in het eigen leven: ‘activiteiten – eten – rusten’. Weekenden bestaan niet zoals we dat in Nederland gewend zijn. Nogmaals: Alles staat in het teken van dat de boerderij draait en de verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Veranderingsgericht

In het buitenland-traject passeert het leven van de jongere de revue. Alles wat voorheen werkte en in de strijd kon worden gegooid, werkt niet meer. De jongere ervaart dat er andere manieren van hem worden gevraagd om met moeilijke situaties om te gaan. Hij moet ontdekken hoe veranderingen te bewerkstelligen en daarbij weer leren rekening te houden met zijn omgeving. De mogelijkheden en onmogelijkheden van de jongere worden daarbij duidelijk.
Het gaat niet alléén om de jongere; ook diens systeem in Nederland speelt een rol. Vanuit Nederland wordt aangegeven wat de wensen en verwachtingen zijn. De jongere en zijn ouders spreken dit uit in het briefcontact. De jongere op zijn beurt mag laten zien wat hij de afgelopen periode heeft gedaan en geleerd.

Fases

In het buitenland doorloopt elke jongere een aantal bekende fases. Het doorlopen van deze fases verschilt per jongere en per situatie, het startpunt is immers voor een ieder anders. De begeleiders van Traject 58 herkennen deze fases en gebruiken ze voor een goed verloop van het traject en als instrument voor het persoonlijk plan.

Begeleiding

De jongere krijgt op de boerderij in Frankrijk of Duitsland opdrachten en instructies van de boer. Daarnaast doet hij mee in het sociale leven van alle dag. De dagelijkse begeleiding is in handen van de Nederlandse partner van Traject 58 die in de omgeving woont. Deze begeleidt niet alleen de jongere maar coacht ook het gastgezin/zorgbedrijf. Deze begeleider staat weer in directe verbinding met Traject 58.

Iedere zes weken bezoeken trajectbegeleiders vanuit Nederland  de jongere in het buitenland om zijn voortgang te bespreken. Tussendoor onderhoudt de jongere per brief contact met zijn sociale netwerk in Nederland. Tijdens het verblijf van de jongere in het buitenland zijn er in Nederland begeleidingsgesprekken met de ouders en/of verzorgers;  ook zij moeten werken aan een nieuwe, gewenste situatie. De nadruk ligt op het helder krijgen van niet functionele patronen en het doorbreken daarvan.

Duur van het traject

De jongere verblijft minimaal 3 maanden in het buitenland. Deze periode kan desgewenst worden verlengd.

Vervolgtraject

De terugkeer naar Nederland is een belangrijke stap. De jongere zal de opgedane ervaring en gemaakte keuzes nu in het dagelijkse leven in Nederland moeten integreren. Hij moet rekening houden met de oude, negatieve krachten. Voor de jongere is het belangrijk om een goed en uitvoerbaar plan te hebben. De trajectbegeleider van Traject 58 zorgt er voor dat al de nodige stappen gezet worden om school, werk, huisvesting enzovoorts te realiseren.
De begeleiding richt zich vooral op de positief opgedane ervaringen en de wil om het anders te doen, zodat het plan ten uitvoer kan worden gebracht.
De in Nederland terugkerende jongeren gaan weer naar het ouderlijk huis of richting zelfstandigheid, maar ze kunnen ook kiezen voor een ander vervolgtraject. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden voor en van de jongere.

Meer informatie over buitenlandtrajecten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op wanneer u nadere informatie wilt of een afspraak wilt maken voor aanmelding.

Voorafgaande aan een aanmelding vindt altijd een oriëntatiegesprek plaats met de jongere en betrokkene(n). Dit gesprek is bedoeld om zoveel mogelijk informatie over onze trajecten te geven zodat een juiste keuze kan worden gemaakt.

Neem contact met ons op

Laat dit leeg: