Traject Nederland

Voor jongeren waarvoor een verblijf in het buitenland niet de beste oplossing is, biedt Traject 58 begeleidingstrajecten in Nederland.

Waar

Op zorgbedrijven in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Net als bij het buitenlandtraject zijn dit meestal boerderijen.

Trajecten

Traject 58 biedt individuele zorgtrajecten op maat. Het aanbod bestaat uit:

  • vervolgtrajecten op het buitenlandtraject of
  • woon- en leertrajecten of
  • trajecten ter overbrugging van een bepaalde periode of
  • ambulante begeleiding in de thuissituatie.

Tijdens de intakefase wordt met de jongere en direct betrokkenen afgestemd om tot een passend traject te komen dat optimaal aansluit bij de hulpvraag en bij de mogelijkheden van de jongere. Indien wenselijk kan de jongere zijn huidige dagbesteding voortzetten.

Vervolgtrajecten

Een vervolgtraject in Nederland sluit altijd aan op een buitenlandtraject. De overgang van een buitenlandtraject naar Nederland is een grote stap. Voor sommige jongeren is het wenselijk om de overgang gefaseerd te laten verlopen, hiervoor kan een zorgbedrijf in Nederland worden ingezet. Het vervolgtraject wordt, met ondersteuning van de trajectbegeleider van T58, door de jongere zelf vormgeven tijdens zijn buitenlandtraject. In het vervolgtraject geeft de jongere weer richting aan zijn leven en is altijd toeleidend naar school en/of werk.

Woon- en leertrajecten

In het Nederlandse woon- en leertraject komen jongeren vanaf 14 jaar (en in specifieke gevallen jonger) voor langere tijd wonen en leren bij het zorgbedrijf. De jongere krijgt 1 of 2 keer per week begeleiding van een medewerker van Traject 58. Het zorgbedrijf krijgt ook ondersteuning. De medewerker van Traject 58 is verantwoordelijk voor het verloop van de hulpverlening en de daarbij behorende beslissingen.
De kracht van het woon-/leertraject is dat het zorgbedrijf fungeert als een voorbeeld. De jongere wordt in een andere context op een natuurlijke manier uitgedaagd om onderdeel te zijn van het dagelijkse leven: dagactiviteiten, eten, rusten en het sociale contact. Kern van de werkwijze is dat de jongere zich bewust wordt van eigen kracht en competenties, waardoor hij zelf weer in actie komt.  Zo leert de jongere gezonde en functionele eigen oplossingsstrategieën te ontwikkelen om op positieve wijze onderdeel uit te maken van een systeem.
De duur van een woon-/leertraject is – afhankelijk van de ontwikkeling van de jongere – minimaal 3 maanden.

Ter overbrugging

Bij overbrugging gaat het om jongeren vanaf 14 jaar die op een wachtlijst staan voor een ander traject in de jeugdhulpverlening. De zorg is er op gericht om tijdens de periode van wachten de jongere toch een stabiele, rustige en veilige omgeving te bieden. Het behouden van het eigen dagprogramma heeft de voorkeur. Indien een jongere geen daginvulling heeft, doet hij of zij mogelijk mee op het zorgbedrijf, bijvoorbeeld op de boerderij. De jongere krijgt 1 of 2 keer per week begeleiding van een medewerker van Traject 58. Het zorgbedrijf krijgt ook ondersteuning. De medewerker van Traject 58 is verantwoordelijk voor het verloop van de hulpverlening en de daarbij behorende beslissingen.
De duur van de plaatsing is maximaal 4 maanden.

 

Werkwijze

De werkwijze van de medewerkers van Traject 58 kenmerkt zich door veranderings- en oplossingsgerichte coaching, systeemgerichte benadering en ervarend leren.

Neem contact met ons op

Laat dit leeg: