Programma aanbod

Traject 58 biedt zorgtrajecten waarbij het verblijf op een boerderij in het buitenland of Nederland een onderdeel kan zijn. De trajecten kunnen ook in de thuissituatie plaatsvinden. Hieronder treft u een korte inhoud aan van:

  • Module buitenland-traject
  • Module Nederland-traject
  • Informatie voor Nederlandse zorgbedrijven

Voor uitgebreide informatie en aanmeldingen kunt u doorklikken naar de betreffende pagina’s.

Programma Buitenland-traject

Het buitenland-traject is ontwikkeld voor jongeren van 14 tot 24 jaar woonachtig in Nederland die dreigen vast te lopen in hun huidige leven of het gevoel hebben niet meer vooruit te komen.
De jongere wordt de mogelijkheid geboden om in een geheel andere omgeving (weer) bewust te worden van de eigen mogelijkheden, waardoor hij (opnieuw) richting kan geven aan zijn leven.

Waar
Het traject wordt uitgevoerd op veelal kleinschalige agrarische bedrijven op het Franse/Duitse platteland die zorgvuldig zijn geselecteerd.

Begeleding
De begeleiding in het buitenland is in handen van de Nederlandse partner. Hij begeleidt en ondersteunt ook de boeren familie. Eens per 6 weken reizen de begeleiders van Traject 58 af naar Frankrijk/Duitsland voor evaluatie- en voortgangsgeprekken. Tussendoor is er minimaal één keer per week contact met de begeleider in het buitenland.

Terug naar Nederland
Voor terugkeer naar Nederland wordt samen met de jongere een op zijn situatie afgestemd vervolgtraject gemaakt. Zo weet de jongere eenmaal terug, waaraan hij gaat werken. Een vervolgtraject kan een Nederland-traject betekenen. Hiermee wordt de jongere de mogelijkheid geboden om gefaseerd aan zijn plannen te werken.
Tijdens het vervolgtraject blijft de jongere dezelfde begeleider houden van Traject 58 totdat hij op eigen kracht verder kan en het uitgestippelde toekomstplan weet vast te houden.

De duur
De duur van een buitenland-traject is minimaal 3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving en meer informatie

Programma Nederland-traject

Het Nederland-traject komt in grote lijnen overeen met het Frankrijk-traject. Het Nederland-traject is ontwikkeld voor jongeren van de zelfde doelgroep waarbij specifieke redenen een plaatsing in het buitenland niet wenselijk is.

Het Nederland-traject kan uit verschillende programma’s bestaan:
woon en -werktrajecten,
vervolg op Frankrijk-traject.

Waar
Op agrarische- en andere zorgbedrijven in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Begeleding
De begeleiding is in handen van een traject-begeleider van Traject 58. Hij begeleidt en ondersteunt ook de familie van het zorgbedrijf. Contactmomenten worden afgestemd op de situatie maar zijn minimaal één keer per week.

De duur
Afhankelijk van het traject kan de plaatsing variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving en meer informatie

Informatie voor Zorgbedrijven in Noord-Nederland

Traject 58 is op zoek naar (Agrarische)bedrijven in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe die bereid zijn een jongere in hun gezin op te nemen voor een bepaalde periode.

Lees hier verder over wat dit inhoudt

Neem contact met ons op

Laat dit leeg: